Recent content by Hooshmandsazan

 1. H

  منابع المپیاد زیست

  پاسخ : منابع المپیاد زیست توضیح بیشتر لطفاهوشمند سازان | خانه هوشمند
 2. H

  عمق ظاهری با نگاه زاویه دار

  پاسخ : عمق ظاهری با نگاه زاویه دار لطفا کامل توضیح بدیدهوشمند سازان | خانه هوشمند
 3. H

  ساختمان واژه

  پاسخ : ساختمان واژه جهان را چو باران به بایستگی روان را چو دانش به شایستگی هوشمند سازان | خانه هوشمند ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست...
 4. H

  بنظرتون کدوم یک از ازمون ها برای امادگی در المپیاد زیست سال بعد بهتره؟؟؟؟؟

  پاسخ : بنظرتون کدوم یک از ازمون ها برای امادگی در المپیاد زیست سال بعد بهتره؟؟؟؟؟ قلم چی دوست عزیزهوشمند سازان | خانه هوشمند
 5. H

  نحوه خواندن بورت

  پاسخ : نحوه خواندن بورت www.hooshmandbms.com
بالا