Recent content by shal in hol

 1. S

  چرا نباید پاسخ سوالات را از پاسخنامه دید؟

  اولین دلیل این است که وقتی از روی پاسخ نامه نگاه میکنیم بیشتر جنبه ی حفظی دارد و در ضمن باید تا می توانیم روی سوال فکر کنیم.
 2. S

  کتاب آپتوتیود

  پاسخ : کتاب آپتوتیود بچها اگر دقت کرده باشید سوال های آپتوتیود مفهومی است ولی سوالات ایرودوف از راه حل های روتین و بدیهی پیروی میکند. سوال 12 آپتوتیود رابروید ببینید آن وقت متوجه می شوید.
 3. S

  هر چیز درباره ی تکانه میدانید بنویسید؟

  دقیقآ تکانه به چه مسآله ای کمک می کند؟ فرمول های آن چیست؟
 4. S

  کتاب آپتوتیود

  پاسخ : کتاب آپتوتیود برای اینکه یکی بره بخرش؟که بتونم در آیند:217:طه سوالاتم رو بپرسم مثل اینکه حرکت نوسانی چیست
 5. S

  کتاب آپتوتیود

  سوالاش خیلی مفهومییه و بیشتر شهودی است. پس شهود بالایی می خواد.
 6. S

  کتاب دوره درسی

  به نظر من دوره درسی خیلی کتاب خوبیه چون سوالاش سخت تر از بقیه است.
بالا