نتایح جستجو

 1. N

  سوالات اخترفیزیکی من

  پاسخ : سوالات اخترفیزیکی من خب این هم یه جورشه!! فقط انرژی فوتون pc میشه.
 2. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی طبق صورت سوال که گفته میانگین در طول سال که از جنس زمانه. انتگرالی که نوشتی دیفرانسیل نداره!!!!! باید dtرو بزاری نه خودشو . راهنمایی : میدانیم h=r^2 * (dtheta/dt) و این که h ثابته.
 3. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی میانگین زمانی ، زمانییییییییی!!!!
 4. N

  سوالات اخترفیزیکی من

  پاسخ : سوالات اخترفیزیکی من اگر در نزدیکی الکترونی اتمی نباشه نمبتونه فوتون رو جذب کنه اتفاقا میتونید خودتون بهش برسید فرض کنید جذب کنه و پایستگی تکانه و انرژی رو (نسبیتی)بنویسید و برسید به این که سرعت الکترون باید برابر با سرعت نور بشه که تناقصه.
 5. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی خواهش میکنم!!! شما باید میانگین(در اینجا)1/r^2 رو بگیرید.در واقع یک راست از شار میانگین بگیرید.
 6. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی اون سوال هم مثل همینه فقط اگر تو انتگرال از تکانه زاویه ای استفاده کنید خیلی راحت میشه.
 7. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی اگر انتگرال شار رو بگیری جوابش ساده در میاد
 8. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی منظور از Lشاره دیگه؟!!! جواب انتگرال ساده است. نوع دیگر این سوال به این صورته که ثابت کتید اگر زمین در theta0باشه و از زمین و خورشید یک خط بکشید و در طرف مقابل مدار رو قطع کنه انرژی در یافتی زمین در دو طرف این خط با هم برابره.
 9. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی منظورم میانگین زمانیه. برای انتگرال زمانی dthetaضرب و تقسیم کنید.
 10. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی یه سوال آسون. 2.میانگین انرژی رسیده به زمین در طول یک سال(مدار بیضوی)چقدره؟
 11. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی راه حل درسته ولی جهت چرخش(و همین طور جهت سنجش آنومالی) رو دستگاه راست گردی که xاش روی حضیض باشه در نظر میگیرن.
 12. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی فکر نکنم درست باشه حالا میخوای راهتو بگو! تتا قاعدتا باید از 90 بیشتر باشه!
 13. N

  بررسی فرمول های نجوم و مساله ای برای آنها

  پاسخ : بررسی فرمول های نجوم یک کسینوس برای مساحت(انرژی دریافتی)یک کسینوس هم برای تغییر تکانه. فصل 9 مادرن.
 14. N

  مــاراتــن نجــوم کـــروی

  پاسخ : مــاراتــن نجــوم کـــروی در دستگاه zچرخان بررسی کنید.
 15. N

  بررسی فرمول های نجوم و مساله ای برای آنها

  پاسخ : بررسی فرمول های نجوم خب با همون در میاد دیگه!!!
 16. N

  بررسی فرمول های نجوم و مساله ای برای آنها

  پاسخ : بررسی فرمول های نجوم اگر بازتاب باشه علاوه بر ضریب 2 کسینوس هم توان 2 میگیره. 2راه اثبات داره بکی از معادلات ماکسول و دیگری از تابع پلانک.
 17. N

  بررسی فرمول های نجوم و مساله ای برای آنها

  پاسخ : بررسی فرمول های نجوم سلام . این رابطه فشار تابشی(نیرو نه فشار)در صورت جذب نور است. Fشار و تتا زاویه بین بردار مساحت و شار است.
 18. N

  ماراتــن مکــانیــک سمــاوی

  پاسخ : ماراتــن مکــانیــک سمــاوی سلام. میخوام یه سوال بپرسم. 1.دو ماهواره روی یک مدار بیضوی در حال گردشند.ماهواره a ساعتگرد و ماهواره b پادساعتگرد حال اگر زمانی که a روی حضیض باشد،ماهواره b در آنومالی 90 درجه باشد دو ماهواره کجا به هم برخورد میکنند؟ (مشخصات مدار را داریم مثلا a=2e9 m e=0.6...
 19. N

  طراحی سوال برای المپیاد نجوم

  پاسخ : بدو بیا المپیاد نجوم!!!!! خواهش می کنم. 2.منظور از جهت گیری دانستن مثلا جهت حضیضه 1.مشکل از این جاست که تابع پلانک (یه جورایی)چگالی انرژیه یعنی مساحت زیرش از جنس انرژی پس مثلا اگه بخوایم ماکس انرژی رو پیدا کنیم باید روی محور x به ازای یک دلتا لاندا حرکت کنیم ببینیم کجا مساحت بیشینه میشه...
 20. N

  طراحی سوال برای المپیاد نجوم

  پاسخ : بدو بیا المپیاد نجوم!!!!! سلام. رابطه فرکانس و طول موج ماکسیمم با هم فرق دارن و باید از رابطه ای که دوستمون گفتن مشتق بگیریم اگه رابطشو میخواین به فاندا مراجعه کنید. برای سهمی اگر جهت گیری رو بدونیم 3 نقطه کافیه ولی اگر ندونیم 4 نقطه لازمه.
بالا