نتایح جستجو

  1. M

    تابع موج؟

    :twisted: طرز تعیین فاز اولیه درتابع موج؟
بالا