نتایح جستجو

 1. **Ghazaleh**

  بکرزایی

  مار حاصل از بکرزایی 2n است یا n ؟؟ فقط در زنبور های عسل بکرزایی رخ میدهد؟؟اگه بگن در زنبور ها بکرزایی رخ میدهد غلطه؟؟
 2. **Ghazaleh**

  Lh و fsh

  ترشح این دو هورمون(lh و fsh) از چه سنی اغاز میشود؟؟؟بعد سن بلوغ؟؟؟یا قبلشم ترشح میشد؟؟؟
 3. **Ghazaleh**

  دستگاه لیمبیک

  این درسته که بگیم اولین سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های رده ی بعدی در لیمبیک مشاهده میشود؟؟؟ خودم میدونم تو پیاز بویایی هست خب مگه پیاز بویایی جزو دستگاه لیمبیک نیست؟؟؟!!!
 4. **Ghazaleh**

  روده بند

  پانکراس میتونه با روده بند در تماس باشد؟
 5. **Ghazaleh**

  موازنه

  هرکی میتونه واکنش زیرو موازنه کنه من هر چی سعی کردم نشد KHSO4 +Fe2(SO4)3+MnSO4+HNO3+CO2+H2Oواکنش میدهد K4Fe(CN)6+KMnO4+H2SO4
 6. **Ghazaleh**

  mRNA

  جمله زیر ص یا غ ؟چرا؟ در هر mRNA تنها یک کدون اغاز وجود دارد.
بالا