نتایح جستجو

  1. S

    اعداد چهار رقمی که مجموع دو رقم راست و چپ برابر است

    با سلام سوال 1: چند عدد چهار رقمی وجود داره که مجموع دو رقم سمت چپ و دو رقم سمت راست عدد با هم برابرند؟ سوال 2: به چند طریق میتوان 8 خانه از یک جدول 8 * 8 را سیاه کرد به طوری که هیچ دو خانه ی سیاهی در یک سطر یا ستون نباشند. و در ضمن هیچ یک از چهار خانهی واقع در گوشه های جدول سیاه نباشند؟ خیلی...
بالا