نتایح جستجو

 1. S

  سلام ﺧﻮﺍﻫﺶ فقﻂ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ چه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﺩﺍﺩﯼ ؟ ممنون

  سلام ﺧﻮﺍﻫﺶ فقﻂ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ چه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﻟﻮ ﺩﺍﺩﯼ ؟ ممنون
 2. S

  ﭼﻪ کتﮐﺘﺎﺑﯽ هستﺧﻮﻫﺴﺖ که ﮐﻪ سوﺳﻮﺍﻟﻮ دادیﻮﺩﺍﺩﯼ ؟ﻘﻂ چه

  ﭼﻪ کتﮐﺘﺎﺑﯽ هستﺧﻮﻫﺴﺖ که ﮐﻪ سوﺳﻮﺍﻟﻮ دادیﻮﺩﺍﺩﯼ ؟ﻘﻂ چه
 3. S

  سلام خوبی؟؟ برات حل سوالو نوشتم همون تجزیه سوال در مبحث عبارت های جبری و تجزیه موفق باشی

  سلام خوبی؟؟ برات حل سوالو نوشتم همون تجزیه سوال در مبحث عبارت های جبری و تجزیه موفق باشی
 4. S

  سوال در مبحث عبارت های جبری و تجزیه

  پاسخ : سوال در مبحث عبارت های جبری و تجزیه سلام راه حلو برات نوشتم :103: این صفحه اول این هم صفحه دوم موفق باشی
 5. S

  دستگاه معادله 5 متغیره

  سلام به همه دوستان لطفا اگر حل کردند با راه حل بزارند http://s6.uplod.ir/i/00797/t3s51rzoywi7.jpg ممنون از همه
 6. S

  دستگاه معدله 5 متغیره

  سلام به همه دوستان لطفا اگر حل کردند با راه حل بزارند http://s6.uplod.ir/i/00797/t3s51rzoywi7.jpg ممنون از همه
 7. S

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮﺍﺩ

  پاسخ : ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮﺍﺩ دوستان کسی بلد نیست؟؟
 8. S

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮﺍﺩ

  ﺳﻼﻡ به ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﮐﺘﺎﺏ ﺭﺍﻩﺵ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮﺍﺑﺮﯼ ﻫﺎﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﻩ ؟ ﻭ ﻟﻄﻔﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﺣﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﮕﻦ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺑﺎﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ http://s6.uplod.ir/i/00795/3f26rozqx1us.png
 9. S

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ

  پاسخ : ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ دوست عزیز میدونم.میخواستم ببینم راه حل دیگه ای برای مسله نیست؟؟ یجوری که اثبات کنیم این 3 تا متغیر برابرند راه دیگه ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- ﺳﻼﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ؟
 10. S

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ

  پاسخ : ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ سلام نمیشه از راه فرض کنید نرید؟؟ مثلا ترکیب عبارت ها و... برید
 11. S

  ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ۳ ﻣﺠﻬﻮﻟﯽ ﺍﻗﺎﯼ ﺟﻤﺎﻟﯽ

  ﺳﻼﻡدوﺳﺘﺎﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ۷ ﺭﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ؟ ﻣﻤﻨﻮﻥ http://s6.uplod.ir/i/00785/hu68rfyi18n3.jpg ---- دو نوشته به هم متصل شده است ---- کسی از دوستان بلد نیست؟؟
 12. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ

  پاسخ : ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ۲ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ؟
 13. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ

  پاسخ : ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ ﻋﺪﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ
 14. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻩ

  ﺳﻼﻡ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮﻥ http://s6.uplod.ir/i/00784/7cnxqv7nsif5.jpg
 15. S

  http://www.upsara.com/images/q3i3_3iaw_image.jpg اینو حل میکنی

  http://www.upsara.com/images/q3i3_3iaw_image.jpg اینو حل میکنی
 16. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

  پاسخ : ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ کسی بلد نیس؟؟
 17. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

  پاسخ : ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ اره دیگه اعداد حقیقی
 18. S

  ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

  سلام من این سوال رو دیدم و این که تا یه جاییش رفتم که براتون پایین نوشتم فقط میخوام بدونم که راه حلی به جز تحلیل مسعله و جود داره که بشه دستگاه رو از طریق مثلا جایگذاری بدست اورد؟ ممنون دوﺳﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﺗﺎ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯿﺶ ﺭﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻭﻧﻢ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ ۴ ﺗﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ...
 19. S

  دستگاه معادلات

  پاسخ : دستگاه معادلات یﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻌﻠﻪ ﻏﻠﻄﻪ ؟
 20. S

  دستگاه معادلات

  پاسخ : دستگاه معادلات ​Kasi just??
بالا