بخش پذیری بر ۳ بدون تکرار

  1. V

    سوال سختتتتتتتتتتتتتت ترکیبیاتی بخش پذیری بر سه

    سلام.تعداد اعداد چهار رقمی بخش پذیر بر سه بدون تکرار ارقام چجوری حساب میشه؟:85:
بالا