سؤال المپیاد ریاضی با پاسخ

  1. IRYSC-team

    لیگ سؤالات هندسه مقدماتی

    سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات هندسه‌ی مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای نوشتن...
  2. IRYSC-team

    لیگ سؤالات نظریه اعداد مقدماتی

    سلام به همه‌ی علاقه‌مندان المپیاد ریاضی این تاپیک ویژه‌ی سؤالات نظریه اعدادِ مقدماتی است و با قوانین ویژه‌ی لیگ پیش می‌رود. قانون‌ها: شماره سؤال یا پاسخ را بزرگ در ابتدای هر ارسال بنویسید. تا وقتی سؤالی پاسخ داده نشده، سراغ سؤال بعدی نروید. هر کس می‌تواند در اینجا سؤال یا پاسخ بگذارد. برای...
بالا