جريان القايي در حلقه

IsaacNewton

New Member
ارسال ها
289
لایک ها
17
امتیاز
0
#1

در وسط يك سيم لوله ي دراز يكح لقه ي هم محور كه سطح مقطع سيم آن مربع شكل و ساخته شده از ماده اي با مقاومت ويژه ي ρ است ، وجود دارد.ضخامت حلقه برابر h و شعاع داخلي و خروجي آن به ترتيب برابر a و b مي باشد.مطلوب است جريان القايي در حلقه به شرطي كه ميدان مغناطيسي ايجاد شده توسط سيم لوله نسبت به زمان به صورت (β عدد ثابت است ) B=βt تغيير كند. از اثر القاييدگي صرف نظر كنيد.
 
بالا