وضعیت
موضوع بسته شده است.
ارسال ها
690
لایک ها
2,054
امتیاز
0
#1


امسال ۳۶ دانشگاه کشور ظرفیت پذیرش دختران را در برخی از رشته های دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ حذف کرده اند و در حالیکه در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفیت دختران حذف شده بود، امسال ۷۷ رشته کارشناسی پذیرش دختران ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امسال دامنه این حذف ظرفیت به تعداد زیادی از رشته هایی کشیده شده که به نظر نمی آید ارتباطی با جنسیت داشته باشند. رشته هایی همچون حسابداری، علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره، مرمت بناهای تاریخی و شیمی محض و ... ده ها رشته دیگر از جمله این رشته ها هستند.

بررسی این گزارش در گروه های پنجگانه علوم انسانی، ریاضی و فنی، علوم تجربی، هنر و زبان های خارجی و تنها در دوره روزانه دانشگاه ها بر اساس مندرجات دفترچه انتخاب رشته سال ۹۱ صورت گرفته است.

دانشگاه محقق اردبیلی با ۲۴ رشته و دانشگاه لرستان با ۱۸ رشته و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ۱۵ رشته دارای بیشترین میزان پذیرش صرفاً مرد در این رشته ها هستند.

رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران گرایش نقشه برداری و کاردانی عمران در ۱۵ دانشگاه بیشترین تعداد را در پذیرش صرفاً مرد دارد و پس از آن گروه مدیریت ها و همچنین مهندسی معدن در ۱۲ دانشگاه پذیرش صرفاً مرد را به خود اختصاص داده اند.

این ۳۶ دانشگاه در کنکور سال گذشته در رشته های مذکور اقدام به پذیرش زنان کرده بودند اما در کنکور امسال پذیرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذیرش صرفا مردان اقدام کرده اند.

دانشگاه اراک : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های زبان و ادبیات انگلیسی. علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی. علوم کامپیوتر. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. شیمی محض.

دانشگاه ارومیه : پذیرش مرد پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

دانشگاه اصفهان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های علوم سیاسی. حسابداری. مدیریت بازرگانی. مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی راه آهن. مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه ایلام : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها

دانشگاه بوعلی سینا همدان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی کشاورزی علوم دامی. زمین شناسی. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. باستان شناسی.

دانشگاه بیرجند : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی معدن. کاردانی تکنولوژی آبیاری. کاردان فنی برق. کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی.

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های حقوق . زبان و ادبیات فارسی. علوم سیاسی. مدیریت صنعتی. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی برق گرایش کنترل. مهندسی شهرسازی. مهندسی معدن. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. زمین شناسی. مترجمی زبان انگلیسی. آموزش زبان انگلیسی.

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی برق گرایش الکترونیک. مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی عمران گرایش نقشه برداری. مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در حرارت و سیالات. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در طراحی جامدات. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ.

دانشگاه تهران : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی معدن. مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری.

دانشگاه خلیج فارس بوشهر : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

دانشگاه خوارزمی تهران : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته مهندسی عمران.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته مخابرات و الکترونیک دریایی

دانشگاه رازی کرمانشاه : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی صنایع . مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.

دانشگاه سمنان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری

دانشگاه سیستان و بلوچستان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های صنایع دستی. کارشناسی فرش. مرمت و احیای بناهای تاریخی. مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

دانشگاه شهید باهنر کرمان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها. زمین شناسی.

دانشگاه صنعت نفت : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های حسابداری . مدیریت بازرگانی. مدیریت صنعتی. مهندسی ایمنی. مهندسی برق. مهندسی شیمی. مهندسی مکانیک. مهندسی نفت.

دانشگاه صنعتی اصفهان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی معدن. مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشینها.مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری.

دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مرمت و احیای بناهای تاریخی . مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی معدن.

دانشگاه صنعتی سهند تبریز : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی معدن. مهندسی مواد گرایش های متالوژی استخراجی و متالوژی صنعتی

دانشگاه صنعتی قم : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی برق. مهندسی پلیمر. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. فیزیک مهندسی.

دانشگاه علامه طباطبایی : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های راهنمایی و مشاوره. علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری اجتماعی . مددکاری اجتماعی. حسابداری. مدیریت صنعتی . مدیریت هتلداری.

دانشگاه صنعتی بیرجند : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی عمران. مهندسی معدن.

دانشگاه علم و صنعت ایران : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی خط و سازه های ریلی. مهندسی ماشین های ریلی

دانشگاه قم : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی مکانیک.

دانشگاه کاشان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته مهندسی معدن.

دانشگاه گلستان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های زمین شناسی. ژئومورفولوژی. آمار و کاربردها. فیزیک. مهندسی برق گرایش کنترل.

دانشگاه لرستان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های تاریخ. ژئومورفولوژی. حسابداری. آب و هوا شناسی. مهندسی برق. مهندسی عمران. مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی معدن. دامپزشکی. کاردانی دامپزشکی. مهندسی کشاورزی در ۵ گرایش. مهندسی منابع طبیعی در ۲ گرایش. زمین شناسی.

دانشگاه مازندران : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته بازرسی گوشت.

دانشگاه محقق اردبیلی : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های باستانشناسی. راهنمایی و مشاوره. روانشناسی عمومی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری. مدیریت بازرگانی. مدیریت جهانگردی. آمار و کاربردها. ریاضیات و کاربردها. فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی برق قدرت. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی دو گرایش مکانیک ماشینها، مکانیزاسیون کشاورزی و آب. کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی. کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری.زیست شناسی عمومی و علوم گیاهی.

اسامی رشته هایی که در برخی از دانشگاه ها ظرفیت پذیرش دختران آن حذف شده است
گروه های آزمایشی / نام رشته ها
علوم انسانی / علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی. علوم سیاسی. حسابداری.مدیریت بازرگانی.مدیریت دولتی. مدیریت صنعتی. مدیریت هتلداری. مدیریت جهانگردی .باستان شناسی.حقوق. زبان و ادبیات فارسی. راهنمایی و مشاوره.
علوم اجتماعی:
گرایش پژوهشگری اجتماعی . مددکاری اجتماعی. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی. تاریخ . روانشناسی عمومی . جغرافیا و برنامه ریزی شهری . جغرافیا و برنامه ریزی روستایی . جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری.
علوم تجربی:
دامپزشکی. بازرسی گوشت. شیمی محض. زمین شناسی. زیست شناسی علوم جانوری . شیمی کاربردی.
ریاضی و فنی:
مهندسی کامپیوتر . علوم کامپیوتر. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران گرایش نقشه برداری. مهندسی راه آهن. مهندسی دریا گرایش کشتی سازی. مهندسی ایمنی. مهندسی نفت. مهندسی پلیمر. فیزیک مهندسی. مخابرات و الکترونیک دریایی
مهندسی کشاورزی . گرایش مکانیک ماشینها. مهندسی کشاورزی گرایش آب. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی . مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی . مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات . مهندسی کشاورزی علوم باغبانی .
مهندسی مواد. گرایش متالوژی صنعتی. مهندسی مواد گرایش متالوژی استخراجی . مهندسی معدن. مهندسی برق . مهندسی برق گرایش قدرت. مهندسی برق گرایش کنترل . مهندسی برق گرایش الکترونیک
مهندسی مکانیک . مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید. مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در حرارت و سیالات . مهندسی مکانیک گرایش مکانیک در طراحی جامدات.
مهندسی منابع طبیعی . گرایش مرتع و آبخیزداری . مهندسی منابع طبیعی گرایش مهندسی چوب و کاغذ. مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری.
ریاضیات و کاربردها . فیزیک نظری. فیزیک هسته ای. مهندسی خط و سازه های ریلی . مهندسی ماشین های ریلی . ژئومورفولوژی. آمار و کاربردها. فیزیک. آب و هوا شناسی.
گروه هنر:
مهندسی شهرسازی. مهندسی معماری. مرمت و احیای بناهای تاریخی. صنایع دستی. کارشناسی فرش
زبانهای خارجی:
مترجمی زبان انگلیسی. آموزش زبان انگلیسی. زبان و ادبیات انگلیسی.

دانشگاه ملایر : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی مکانیک. مهندسی کشاورزی علوم دامی. مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری.

دانشگاه هرمزگان : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی کشاورزی گرایش آب و زراعت و اصلاح نباتات.

دانشگاه هنر اسلامی تبریز : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف

دانشگاه یاسوج : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های شیمی کاربردی. مهندسی پلیمر. کاردان فنی عمران. کاردان فنی مکانیک

دانشگاه یزد : پذیرش مرد و حذف پذیرش زن در رشته های مهندسی عمران. مهندسی مکانیک. مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی.

گروه فنی و مهندسی دارای بیشترین رشته هایی است که در آنها پذیرش دختران حذف شده است و گروه زبان های خارجی دارای کمترین رشته از این جهت است.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۹۰ بسیاری از همین رشته ها پذیرش از هر دو جنس را در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج کرده بودند اما همان رشته ها در سال ۹۱ به پذیرش صرفاً مرد اختصاص یافته است.

در این میان البته دو رشته مهندسی معدن و مهندسی کشاورزی گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی سال گذشته نیز پذیرش دختران را حذف کرده بودند.
 

Maryam-M

New Member
ارسال ها
231
لایک ها
423
امتیاز
0
#2
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

این واقعا افتضاحه !!!!!!
بیچاره دخترا ......!!!!!!!!
 
ارسال ها
690
لایک ها
2,054
امتیاز
0
#3
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

یه نکته ای که برای من خیلی جالب بود این بود که اخبار دیروز اعلام کرد این تصمیمو خود دانشگاه ها گرفتن وهیچ نهادی اجبارشون نکرده!!!!!!آخه من موندم چجوری میشه که یدفه 36 دانشگاه یه تصمیمو بگیرن وهیچگونه هماهنگی هم بینشون نباشه وکاملا خودجوش بوده!!!
 

paria5

New Member
ارسال ها
38
لایک ها
44
امتیاز
0
#4
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

:13::13::13:هدفشون چی بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:23:
 

Maryam-M

New Member
ارسال ها
231
لایک ها
423
امتیاز
0
#5
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

در مورده بعضی رشته خوب درسته که به کاره دخترا نمیخوره ....!!!!!
ولی رشته هایی مثل زبان انگلیسی /حسابداری /کامپیوتر و......
چرا ؟؟؟؟
 
ارسال ها
690
لایک ها
2,054
امتیاز
0
#6
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

:13::13::13:هدفشون چی بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:23:
دلایل زیادی گفتن مثلا این یکیشون!!!
رییس روابط عمومی دانشگاه صنعت نفت: شرایط سخت کار عملیاتی این صنعت از نظر مسئولان برای دختران مناسب نیست.

ولی اخبار گفتش که به خاطر مشکل پذیرش محدود دانشگاه ها این اتفاق افتاده...
 

mohammadi9

New Member
ارسال ها
425
لایک ها
336
امتیاز
0
#7
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

کلا هیچ کاری تو کشور ما از روی اجبار نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

همه چیز خودجوش صورت میگیره!!!
 
ارسال ها
690
لایک ها
2,054
امتیاز
0
#8
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

دوستان میدونم دلتون پره ولی سیاسیش نکنید لطفا....کلا بحثو منحرف نکنید....ممنون
 

seyed iman

New Member
ارسال ها
1,332
لایک ها
1,009
امتیاز
0
#9
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

یه نکته ای که برای من خیلی جالب بود این بود که اخبار دیروز اعلام کرد این تصمیمو خود دانشگاه ها گرفتن وهیچ نهادی اجبارشون نکرده!!!!!!آخه من موندم چجوری میشه که یدفه 36 دانشگاه یه تصمیمو بگیرن وهیچگونه هماهنگی هم بینشون نباشه وکاملا خودجوش بوده!!!
هیچ نهادی مجبورشون نکرده معنیش این نیست که یدفعه شیر یا خط انداختن یک شبه همزمان همشون به این نتیجه رسیدن!!
ممکنه قبلش با هم هماهنگ هم کرده باشن روش هم با هم بحث کرده باشند و تصمیم به انجام این کار گرفته باشند.(خودشون بدون اجبار).
حالا با اجبار یا بی اجبار بلخره اینا هم وابسته به دولتن و دلوشون خواسته راه ندن!چه میشه کرد؟
 

H O S E I N

New Member
ارسال ها
2,223
لایک ها
1,216
امتیاز
0
#10
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

آقا اصلا" به کار دخترا نخوره یه سری رشته ها .... به کسی ربطی نداره که نذاره بخونه اون رشته رو ... الزاما" قرار نیست که برن تو معدن کار کنن ... شاید طرف بخواد کار تحقیقاتی بکنه...
 

EnIGmaTiC

New Member
ارسال ها
25
لایک ها
53
امتیاز
0
#11
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

من وقتی شنیدم باورم نشد!
یعنی چی؟این دیگه چه جور تفاوت قائل شدنیه!!؟:13:
به نظر من هر دلیلی هم بیارن مهم نیست...ظرفیت رو کم میکردن نه حذف...:45:
 

BiotechMania

New Member
ارسال ها
375
لایک ها
253
امتیاز
0
#12
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

تاسف... تاسف... تاسف... همین!
 
آخرین ویرایش توسط مدیر

nthnr

New Member
ارسال ها
11
لایک ها
7
امتیاز
0
#14
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

اخه یکی به من بگه رشته معدن...کشتی سازی و ....چه به درد دختر میخوره؟؟؟
 

bihamta

New Member
ارسال ها
757
لایک ها
345
امتیاز
0
#15
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

خواستن تعداد خانم دكتراي مملكت بيشترشه:4:
حالا وارد دانشگاه بشيد از اين اتفاقات خودجوش زياد ميبينيد...:21:
 
ارسال ها
40
لایک ها
98
امتیاز
0
#17
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

حالا کاری به رشته تجربی نداره ولی اونایی که ریاضی و انسانی هستند ..........
کلی انتخاباشون رفته !!!!!!!
 

Dr.ge

New Member
ارسال ها
71
لایک ها
46
امتیاز
0
#18
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

وقتی شنیدم از دوستام باور نکردم...واقعا بعضی وقتا شور یه چیزی رو در میارن!!!
 
ارسال ها
2,157
لایک ها
3,082
امتیاز
113
#19
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

با این کارا کاملا به کشور خودمون لطمه می زنیم.

60 درصد شرکت کنندگان خانم اند اون وقت نمیذارن برن تو این رشته ها.


چه برابری ای !!!!
 

M-Mohammadi

New Member
ارسال ها
2,708
لایک ها
3,151
امتیاز
0
#20
پاسخ : حذف پذیرش دختران از ۷۷ رشته ۳۶ دانشگاه !!!

اخه یکی به من بگه رشته معدن...کشتی سازی و ....چه به درد دختر میخوره؟؟؟
اصلا به کسی مرتبط نیست. شاید یه دختری بخواد کشتی سازی بخونه. شاید علاقه داشته باشه. شاید پدرش کارخونه شو داره و اونم میخواد همونجا کار کنه. ممنوع کردنش خنده داره!!!
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا