دی الکتریک قطبی و ناقطبی و فروشکست دی الکتریک

aida.nj

New Member
ارسال ها
4
لایک ها
0
امتیاز
0
#1
میشه در باره فروشکست دی الکتریک و اینکه چرا باعث سوختن خازن میشه توضیح بدین؟؟؟
یکی هم دی الکتریک قطبی و ناقطبی چی هستن؟؟؟
 

Tmifn

New Member
ارسال ها
87
لایک ها
22
امتیاز
0
#2
پاسخ : دی الکتریک قطبی و ناقطبی و فروشکست دی الکتریک

ببین توی کتاب فیزیک3فصل اول(رشته تجربی)وفصل دوم(رشته ریاضی) دراین مورد خوب توضیح داده اما بنده به اختصار دراین مواردکمی توضیح می دهم:
قبل ازاینکه سراغ پدیده فروشکست برویم سراغ پتانسیل فروریزش می رویم که تعریف آن اینست:ماکزیمم اختلاف پتانسیلی که هرخازن تحمل می کند.
پدیده فروریزش(فروشکست):اگراختلاف پتانسیلی بیش از پتانسیل فروریزش به خازن متصل شود الکترون های اتمهای ماده دی الکتریک توسط میدان الکتریکی کنده میشوند وتسط همان میدان به قطب مثبت خازن برده میشوند ومسیررسانایی دربین دوصفحه ایجادمیشودکه باعث جرقه وسوخته شدن خازن میشود.
دی الکتریکی که اتمهای آن قطبی اند هنگامی که در میدان خازن قرارمیگیرند قطبیده میشوند ودرست شبیه اتمهای غیرقطبی میشوندوبرعکس اتمهای ماده ی دی الکتریکی که غیرقطبی هستندوقتی درون میدان یک خازن قرارمیگیرند قطبیده شده ومانند اتمهای قطبی میشونددراکتابفیزیک3 درمورداین مطلب تصاویری وجوددارد.درمورداتمهای قطبی وغیرقطبی هم میتوانی به فصل چهارم شیمی سال دوم مراجعه کنی.
 
بالا