سوال استوکیومتری و گازها

A0re4

New Member
ارسال ها
5
لایک ها
1
امتیاز
1
#2
سلام
من این جوری حلش کردم که برای محلول های AوBوC به ترتیب درصد جرمی x,y,z در نظر گرفتم مثلا برای محلول اول
150X+100y+50z = 33/45
محلول دوم
150x +100y+150z=45/33
محلول سوم
100X+100y+100z=33/1875
این عددای جلوی مساوی ها هم این جوری محاسبه میشه که فراورده واکنش رو HCO3 میگیریم و از رو مولش مول NaHCO3 رو که میشه عدد جلوی محاسبه ها
درصد های حاصلم میشه
X=12/45
Y=8/9
Z=11/86
 
بالا