سوال نظریه اعداد آزمون همساز

ارسال ها
10
لایک ها
3
امتیاز
0
#1
تمام اعداد طبیعی m,n را بیابید که اعداد صحیح
و
موجود باشند که
یک دستگاه کامل مانده ها به پیمانه ی mn باشد.
 
بالا