مسئله ی اسمشو نبر!

shshahrokhi

New Member
ارسال ها
16
لایک ها
11
امتیاز
0
#1
سلام به همگی!لطفا به داد ذهن درگیر یه جوون برسید!!!
سوال زیر از ازمون ازمایش المپیاد خوشخوانه.لطفا بحلید.:3:
اسمشو نبر،نارنجی را زندانی کرده است. کپل می خواهد نارنجی را آزاد کند.اسمشو نبر به کپل گفته است اگر بزرگترین عدد nرقمی در مبنای 2را انتخاب کند و سپس آن را به مبنای 5 ببرد، دو رقم سمت راست عدد به دست آمده،تعداد سال های زندانی شدن نارنجی است. به ازای چند مقدار از مجموعه ی اعداد صحیح 1تا1393،نارنجی کمترازدو سال در زندان می ماند؟
 

AHZolfaghari

Well-Known Member
ارسال ها
935
لایک ها
1,654
امتیاز
93
#2
پاسخ : مسئله ی اسمشو نبر!

سلام به همگی!لطفا به داد ذهن درگیر یه جوون برسید!!!
سوال زیر از ازمون ازمایش المپیاد خوشخوانه.لطفا بحلید.:3:
اسمشو نبر،نارنجی را زندانی کرده است. کپل می خواهد نارنجی را آزاد کند.اسمشو نبر به کپل گفته است اگر بزرگترین عدد nرقمی در مبنای 2را انتخاب کند و سپس آن را به مبنای 5 ببرد، دو رقم سمت راست عدد به دست آمده،تعداد سال های زندانی شدن نارنجی است. به ازای چند مقدار از مجموعه ی اعداد صحیح 1تا1393،نارنجی کمترازدو سال در زندان می ماند؟
در واقع باید می دیدید که معادله ی

چند جواب داره که 139 تا است .
 
بالا