میشه این رو کمکم کنید اثباتش کنم ممنونتون میشم‌.مثال ۳_۷

بالا