نامساوی هندسی

mmahdit

New Member
ارسال ها
99
لایک ها
174
امتیاز
0
#1
فرض کنید
نقطه ای دلخواه در داخل مثلث متساوی الاضلاع
باشد. ثابت کنید

 
بالا