پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

Yalda.angel

New Member
ارسال ها
48
لایک ها
35
امتیاز
0
#1
1‌. گزینهٔ 1. بگرداند یعنی عوض کند. خم ابرویش قبله‌ام را عوض کند یعنی زیبایی‌اش دینم را به باد دهد. حافظ جای دیگر گفته است: چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم/ که دل به دست کمان‌ابرویی است کافر‌کیش
2. گزینهٔ 2. در بیت نیامده که از غم کاری بر نمی‌آید بلکه می‌گوید من ترسی از کارهای او ندارم.
3. گزینهٔ 4. وزیدن باد بهار، برخاستن بوی گل و آراسته شدن جهان همه رسیدن بهار را نشان می‌دهند. در این بیت چنین نشانه‌ای نیست.
4. گزینهٔ 3. آن چیزی که اسکندر طلب کرد و نیافت آب حیات بود. بیت می‌گوید که آب حیات همان زلال جام توست.
5. گزینهٔ 1. معنا روشن است. توجه کنید که «یارب» در اینجا منادا نیست بلکه صوت است.
6. گزینهٔ 3. منزل داشتن دل عاشق در زلف معشوق بن‌مایه‌ای مشهور است. غریب ما دل شاعر است.
7. گزینه‌های 3 و 1. (گزینهٔ اعلام­شده: 1) در دوگزینهٔ دیگر «آرام و خواب/ دل و دیده» و «غم و تو/ بیدادگر و فریادرس» جفت‌هایی هستند که لف و نشر ساخته‌اند. در گزینهٔ 1، توجه کنید که «یارِ ما» به صورت یک ترکیب اضافی آمده است و معادل «گل» در مصرع دوم است. برای بلبل معادلی در مصراع اول نیست.
8. گزینهٔ 4. بیت می‌گوید از جلوه‌فروشی مه در مقابل ابروی یار غمگین و نزارم.
9. گزینهٔ 1. معنا روشن است. مرجع ضمیر او در بیت دوم «پیر خرابات» است. همت یعنی دعای خیر و توجه معنوی و نمی‌تواند به خداوند برگردد.
10. گزینۀ1. صفحۀ 32.
11. گزینۀ 2. صفحۀ 43.
12. گزینۀ 2. این اوصاف با حضرت آدم (ع) هم منطبق است. برای همین برای یافتن گرینۀ صحیح باید متن کتاب را حفظ کرده باشید و بدانید که سخن از حضرت ایّوب است. صفحۀ 137.
13. گزینۀ 1. راه یافتن گزینه این است که بدانید انسان با خاک ارتباط دارد، نه با آتش. راه دیگر نیز حفظ کردن متن کتاب است.
۱۴. گزینهٔ ۴. معنی بیت: حضرت آدم و حوّا (ع) بنی‌بشر را در دنیا کاشتند و زادند تا اعمال فرزندانشان در آخرت به بار نشیند و آدمیان در دنیا توشهٔ آخرت برگیرند.
مفهوم سایر گزینه‌ها: ـ هدف نظام کائنات دین و شرع است. ـ تن زیبا، با دین زیباتر می‌شود. ـ چون اجزای تن ما مادی و دوزخی‌ست، طبیعی‌ست که گرایش نفس ما به دوزخ و مادیات باشد.
۱۵. گزینهٔ ۳. حرف حساب این دو بیت این است که حلال خدا را اگر برای جسمت مضر باشد، ترک می‌کنی، امّا حاضر نیستی حرام خدا را (مثلا شراب) ترک کنی، با آنکه به دین [و بُعد روحانی‌ات] ضرر می‌زند.
۱۶. گزینهٔ ۴. کلنگ و سرشب، هردو، نام پرنده‌اند و بنابراین با یکدیگر تناسب دارند.
۱۷. گزینهٔ ۲. نهادها، به‌ترتیب: ۱) زاغ؛ ۲) نازیدن... و نواها...؛ ۳) شارک، آن ژولک و آن صعوه؛ ۴) کرّک.
۱۸. گزینهٔ ۱. ر.ک: تازیانه‌های سلوک، ص۲۷۰، توضیح «تسبیح شده».
۱۹. گزینهٔ ۳. هما خدا را وصف نمی‌کند، بلکه در توحید او سخن می‌گوید.
20. گزینه­های 1 و2. (گزینهٔ اعلام­شده: ۲) در اسلوب معادله، شاعر مفهوم یا حُکمی در یک مصراع می آورد؛ سپس برای توضیح بیشتر آن، تمثیلی در مصراع دیگر می آورد. (گاهی نیز هر دو مصرع حالت تمثیلی دارند.) به­ظاهر هیچ ارتباط معنایی بین دو مصراع نیست و می توان جای دو مصراع را عوض کرد یا بین دو مصراع علامت «=» یا عبارت «همان­طورکه» گذاشت. گزینهٔ 2 مشخصاً اسلوب معادله ندارد. در گزینهٔ 1 نیز چون پیوند وابسته­ساز آمده، مصراع­ها از هم استقلال ندارند و نمی­توان میان آن­ها «=» یا «همان­طورکه» گذاشت. بنابراین بیت اسلوب معادله ندارد.
۲۱. گزینهٔ ۱. در بیت صورت سؤال، سخن از قناعت است و به خود متکی بودن که با بیت گزینهٔ یک قرابت معنایی دارد از این لحاظ که می‌گوید من مانند تاک که قد راست نمی‌کند و بر درختان مجاور می‌افتد، نیستم و سروگونه متکی به خودم و قانع و آزاده. (سرو راست‌قامت است و بار آن هم مخروط‌های اوست) ص ۲۰ و ۲۱، غزل۷، بیت‌های ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹.
۲۲. گزینهٔ ۳. که مضمونش این است که در سفرها شادم (ص۲۱، غزل۸، بیت۵۱) و با مضمون بیت صورت سؤال تضاد معنایی دارد.
۲۳. گزینهٔ ۲. (ص۲۰،غزل ۶، بیت۳۹) کنایه‌ها در گزینه­های 1 و 3 عبارت است از: در آتش‌بودن نعل(کنایه از بی‌قراری و بی‌صبری)، در نظرواکردنی(کنایه از زمان کوتاهی)، طی شدن بساط(کنایه از تمام‌شدن). اما در گزینهٔ 4 منظور طراحان روشن نیست. شاید «قرارنداشتن شراب‌رسیده درخم» را کنایه گرفته­اند یا «زندان بودن تنگنای جسم» را. اما اولی تمثیل است و دومی تشبیه.
۲۴. گزینهٔ ۲. (ص۲۵، غزل۱۶، بیت ۱۰۵) مضمون بیت مشخص است. شاعر می‌داند که قسمت غم هرکس به قدر دستگاه اوست؛ به همین خاطر دعا می‌کند که جام کوچکتری داشته باشد تا غم کمتری متحمل شود.
۲۵. گزینهٔ ۴. (ص۲۷، غزل ۱۸، بیت ۱۲۲) سه گزینهٔ دیگر سخن از نداشتن بهره‌های این‌جهانی و حسرت است؛ اما در بیت آخر، شاعر می‌گوید که دلیل و راهنما و پیش‌برندهٔ ما، همت پیران است، همانطور که تیر از کمان (کشیده‌شدن آن) قوت می‌گیرد و به پرواز درمی‌آید.
۲۶. گزینهٔ ۱. (ص۱۸، غزل۲، بیت ۱۷) مضمون دو بیت این است که (بیت صورت سؤال و گزینهٔ۱) ما بی‌حاصلان از حقیقت هستی بویی نبردیم و تنها ملبس به ظواهر و صورت‌های ظاهری هستیم.
27. گزینۀ 2. نگاه کنید به درس دوم ادبیات فارسی 3، صفحۀ 8-9
28.گزینۀ 1. گزینۀ 2 چندان ارتباطی به سخن ندارد، گزینۀ 3 دربارۀ تاثیر سخن نیست و گزینۀ چهارم بخشی از داستان است.
29. گزینۀ 3. ابیات در وصف وادی هفتم (فنا) هستند. صفحۀ 125.
30. گزینۀ 3. همۀ گزینه­ها از ظرفیت بالا و عظمت مخلوقات حکایت دارند؛ ولی سومین گزینه برتر است عظمت دل را تا به حدی بالا می­داند که خداوند در آن می­گنجد.
31. گزینۀ 3. در سه گزینۀ دیگر ضمیر «م» نفش مضاف الیه دارد. (به ترتیب مضاف الیه کلمات «جان»، «استخوان» و «دل» است) در گزینۀ سوم «م» مفعول است.
32. گزینۀ 2. نگاه کنید به درس نوزدهم، صفحۀ 111.
33. گزینۀ 2. در گزینه­های 3 و 4 بالا (تپه)، کار (جنگ) به معنی امروزی به کار نرفته­اند. در گزینه­ی 1 منظور طراحان محترم را به­درستی متوجه نشدیم. شاید منظور آنان «آموزگار» باشد که اینجا به معنی مطلقِ آموزش­دهنده است نه معلم یا «یکی» که به عنوان نشانه­ی نکره به کار رفته است. ترکیب «رنگ و بوی» امروزه در جملاتی مانند «بدون شما خانه رنگ و بویی ندارد.» به معنی رونق به کار می­رود.
34. گزینۀ 3. در گزینۀ نخست، «مدارا با دشمنان» در حکایت شیر و گاو دیده ­نمی­شود. دومین گزینه یعنی : «هر کس نفسی پست دارد، خود را از جایگاه پایین به جایگاه بلند می­رساند.» که نادرست است. گزینۀ چهارم هم یعنی : «هر کس اندیشه ای ضعیف و فکری ارجمند دارد از درجۀ پست به درجۀ عالی می­رسد.» امّا مفهوم گزینۀ سوم این است که : « مرد هنرمند با مروت، هر چند رتبه­ای پایین و دشمنانی بسیار داشته باشد، به خاطر عقل و مروتّش در میان مردم مشخص می­شود.»
35. گزینۀ 1. معنی جمله : « پادشاه چنان در بزرگداشت او افراط کرد که سرکشی­اش سبب غرور او شد.»
36. گزینۀ 1. «عظیم» صفت خداوند است و «به عزّت عظیم» یعنی قسم به عزت و عظمت خداوند.
37. گزینۀ 4. گزینۀ 1 دوازده، گزینۀ 2 یازده، گزینۀ 3 نه و گزینۀ 4 شش مصوت بلند دارند.
38. گزینۀ 2. نوع تشبیه در این گزینه مرکّب به مرکّب است. (این نوع تشبیه پیش این در کتاب آرایه­های ادبی با عنوان «تشبیه مرکب» معرّفی شده بود که اکنون از کتاب حذف شده است)
۳۸. گزینهٔ ۲. در این گزینه، تشبیه مرکّب است و در گزینه‌های دیگر ساده. مجموع «آمیزش من و او» تشبیه شده به مجموع «الفت موج و کنار (ساحل)».
۳۹. گزینهٔ ۴. بیت‌های ۵۵۹ و ۵۶۰:
کمند از رهی بستد و داد خم / بیفگند خوار و نزد ایچ دم
به حلقه درآمد سر کنگره / برآمد ز بن تا به سر یکسره
۴۰. گزینهٔ ۱. این بیت را فردوسی از منظر موبدان و مشاوران زال روایت می‌کند. ایشان با ازدواج زال و رودابه مخالفند، اما ابتدا جرئت نمی‌کنند به‌صراحت مخالفت خود را بیان کنند.
۴۱. گزینهٔ ۳. «آهو» در این گزینه به معنی همان حیوان رمندهٔ معروف است و در سایر گزینه‌ها معنی «عیب و ایراد» می‌دهد.
۴۲. گزینهٔ ۳. (گزینه­ی اعلام­شده: ۴) «پی سپردن» در گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ به‌معنی «لگدمال و لگدکوب کردن» (پی‌سپر: لگدمال و لگدکوب) است و در گزینهٔ ۳، معنی «گام نهادن، قدم گذاشتن، راه رفتن» می‌دهد.
[از آنجا که کلید باشگاه نادرست است، معنی هریک از ابیات را برای برطرف‌شدن هر شک و شبهه‌ای به‌دست می‌دهیم:
۱) زر نمی‌خواهم، زیرا خواستار زر، مانند زر نثار (زری که بر سر و در پای بزرگان می‌ریزند)، زیر دست‌وپا «لگدمال» می‌شود.
۲) سرزمین توران بخاطر [حملهٔ] او «لگدکوب» [و نابود] می‌شود. او با سری پر جنگ، به جنگ تو خواهد آمد.
۳) در زمین ناهمواری که کرکس از آن رد نمی‌شود و گور و شکارهای دیگر نیز بر آن «گام نمی‌نهند».
۴) اگر شما بر سر قبر حافظ بگذرید و خاک گور اوزیر پای شما «لگدمال» شود، وی سر از قبر بیرون خواهد آورد تا پای شما را ببوسد.
۴۳. گزینهٔ ۲. معنی درست سایر گزینه‌ها: ۱) زال، پسر سام، هم‌شأن من است؛ ۳) گو (دلاور) داخل شد و نزد پهلوان رفت؛ ۴) دیدن او بهتر است یا شنیدن تعریفش؟
۴۴. گزینهٔ ۱.
۴۵. گزینهٔ ۳. (شرح کریم‌زمانی، ص۱۱۰، بیت ۱۹۴) معنی بیت این است: آن زرگر در خیالاتش، فرمانروایی و عزّت و سالاری می‌پرواند. درحالی‌که عزرائیل به زبان حال و به تحقیر می‌گفت: بشتاب به سوی حرص و آز که به آرزوهای خیال‌انگیزت خواهی رسید! از معنی طنز و کنایهٔ آن مشهود است.
۴۶. گزینهٔ ۲. معنی بیت صورت سؤال این است که سرسبزی باغ‌ها، در واقع اسرار آن دانه‌هایی‌ست که در دل خاک مدفون شده است. در بیت ۲ هم، همین مضمون را داریم؛ یعنی نهفته‌نگه‌داشتن و پنهان کردن اسرار (مثل در خاک‌ مدفون‌شدن دانه‌ها) باعث حصول زودهنگام‌تر مطلوب خواهدشد.
۴۷. گزینهٔ ۳. معنی بیت به شکل افراطی بیان می‌دارد که ثناگفتن همان ترک ثناست؛ چراکه نشان از وجود‌داشتن و هستی عاشق است که خطاست و عاشق باید در عشق حق فنا شود.
۴۸. گزینهٔ۴. از معنای بیت مشهود است که بیان می‌کند: چه بسا کسانی که بی‌آنکه بر زبانشان ان‌شاءالله جاری شود، جانشان باحقیقت آن قرین است و این اعتقاد را قلباً دارد و نه فقط لساناً.
۴۹. گزینهٔ ۲. بقیهٔ گزینه‌ها به این ترتیب در خود متن آورده شده است: گزینه۴، ۱،۳. درواقع بیت گزینهٔ ۴ وضعیتی را شرح می‌دهد و دوبیت بعد دو وضعیت مشابه(دو تمثیل)، برای فهم بهتر ترسیم می‌شود. مولانا حکایت می‌کند که شاه تا کنیزک را خرید و به وصالش رسید، کنیز بیمار شد؛ مانند شخصی که خری داشت؛ اما پالان نداشت تا پالان تهیه کرد، گرگ آمد و خرش را صید کرد و با خود برد.
۵۰. گزینهٔ ۳. در هر دو بیت (گزینهٔ۳ و بیت صورت سؤال) این مفهوم آمده است که جواب عمل امری قطعی است و برای این مفهوم ۲ تمثیل آورده است.
51. گزینهٔ 4. سؤال گویا نیست. منظور دو مصدر «رهیدن» و «رستن» است که بن مضارع هر دو «ره» است.
52. گزینهٔ 2. واج‌ها: /ء/ /ای/ /ر/ /آ/ /ن/ /ای/ /م/ /ای/ /ه/ /-َ/ /ن/ /پ/ /-َ/ /ر/ /-َ/ /س/ /ت/ /ء/ /-َ/ /س/ /ت/ /و/ /-َ/ /ء/ /ای/ /ن/ /ب/ /ر/ /آ/ /ی/ /-ِ/ /م/ /آ/ /ء/ /-ِ/ /ف/ /ت/ /-ِ/ /خ/ /آ/ /ر/ /ء/ /-َ/ /س/ /ت/
تکواژها: ایران، ی، میهن، پرست، است، ø، و، این، برایِ، ما، افتخار، است، ø
واژه‌ها: ایرانی، میهن‌پرست، است، و، این، برایِ، ما، افتخار، است
53. گزینهٔ 3. سه فعل گذرا به مفعول و متمم در این گزینه هست: گرفتن، ربودن، گفتن. در هرکدام گزینه‌های دیگر دو فعل هست: بخشیدن و آلودن، گنجانیدن و فروختن، چسباندن و دادن.
54. گزینهٔ 2. امام‌زاده شاخص است. توجه کنید که شاخص نقش‌نمای اضافه نمی‌گیرد.
55. گزینهٔ 2. پخت و پز و زد و بند.
56. گزینهٔ 4. در این گزینه تنها مسارعت غلط نوشته شده. در هرکدام از سایر گزینه‌ها دو واژه غلط نوشته شده است: برائت و انتساب، زعارت و مکاوحت، قالب و غضبان.
57. گزینهٔ 2. گرفتار و کردار معنی مفعولی دارند. گرچه مطابق کتاب درسی صفت مفعولی تنها از بن ماضی+ه ساخته می‌شود.
58. گزینهٔ 3. در سایر گزینه‌ها زبانه (زبان+ه)، دندانه د دهانه ساختار ذکرشده را ندارند.
59. گزینهٔ 1. در این گزینه «را»ی فک اضافه داریم (فرزندانِ او). در سایر گزینه‌ها را حرف اضافه است (به موسی، برای ما، برای تن بی‌سرت).
60. گزینهٔ 3. «مندی» یک وند نیست. صورت صحیح چنین است: دانشمند+ی، دانش+مند...
توجه کنید که گزینهٔ 2 به دو صورت قابل توضیح است و هر دو صحیح‌اند. صورت دیگر این است: نا+شنوایی، شنوا+ی...
61.گزینۀ 3 . صفحۀ 71 تاریخ ادبیات 2.
62. گزینۀ 2. پاسخ این سوال در پاورقی صفحۀ 93 کتاب آمده است.
63. گزینۀ 4. صفحۀ 78.
64. گزینۀ 1. در کتاب تاریخ ادبیات 2، شعر افسانه بشارت­دهندۀ شعر نیمایی خوانده شده­است (ص 134) و در صفحۀ 137 آمده است: «اگر سال 1316 را سال حرکت شعر فارسی به سوی مرحلۀ تازه­ای بدانیم به خطا نرفته­ایم. ققنوس همان شکل و بیان کاملاً تازۀ شعر فارسی است که هم از قید تساوی و قافیۀسنتی آزاد است و هم تخیّل و شکل ارائۀ آن با ان چه در شعر گذشتۀ فارسی بود به کلّی تفاوت دارد. »
65. گزینۀ 4. صفحۀ 144-145
۶۶. گزینهٔ ۳. [البته معنی گزینه‌های ۱ و ۴ نیز دقیق نیست، امّا از آنجا که معنای داده‌شده برای گزینهٔ ۳ متضاد معنای صحیح آن است، باید گزینهٔ ۳ را انتخاب می‌کردید.]
معنی درست: ... که جلوی عقل را «بگیرد».
۶۷. گزینه‌های ۲ و ۳. (گزینه­ی اعلام­شده: 2) در گزینهٔ ۲، «به‌دالّتِ ...» یعنی: «به‌وسیلهٔ ...»؛ در گزینهٔ ۳ نیز «استبطاء» یعنی: «درنگی شمردن، دیر یافتن کسی را، کسی را در کار و در رفتن کند و بطیء یافتن و از او تعجیل و شتاب طلب کردن» (عیناً نقل از: کلیله و دمنه، چاپ مینوی، ص۲۷۱، حاشیهٔ سطر ۷)
۶۸. گزینهٔ ۴. معنی درست «توقّی»: خود را محفوظ داشتن، احتراز، تحرّز، تصوّن.
۶۹. گزینهٔ ۳. کلیله و دمنه، چاپ مینوی، صفحهٔ ۲۷۲، سطرهای ۱ـ۴.
برای پاسخ‌دادن باید ردّ گزینه می‌کردید: گام۱. «حق‌گذاری» املای نادرست دارد، پس گزینهٔ ۳ حذف می‌شود؛ گام۲. (فرض می‌کنیم تفاوتی بین «کریه و مکروه» یا «نقص و منقصت» نیست و لزومی هم ندارد که چون «محاسن» را جمع آورده، «مناقب» (جمع) را بر «منقبت» (مفرد) ترجیح دهیم) جمال و آینه «باطل» نمی‌شوند، «ناقص» می‌شوند (به‌ویژه که پس از آن گفته است: «معیوب») پس گزینهٔ ۴ حذف می‌شود؛ گام۳. پس از «پیمان‌بستن» (معاهدت) باید با دوستان یکرنگ شد، نه پس از «دشمنی» (مخاصمت) پس گزینهٔ ۱ هم حذف می‌شود.
۷۰. گزینهٔ ۱. معنی درست «ناهار بشکنی»: «رفع گرسنگی کنی»
۷۱. گزینهٔ ۴. بوم و راسو ساده‌لوح نیستند، بلکه نقشهٔ موش بسیار هوشمندانه است و آنها را فریب می‌دهد.

72. گزینه­های 3 و 4. (گزینه­ی اعلام شده: 4) نادرستی­های معنی عبارات را بررسی می کنیم: در گزینۀ یک، «بر عامل ... رفع کنند» یعنی « از مأمور خراج شکایت کنند» و «شکایت به حاکم» نادرست است.
گزینۀ 3 بیشترین اشتباه را دارد. هر دو لقب «خداوند» و «خواجۀ بزرگ» برای «خواجه احمد حسن میمندی» وزیر آمده است. جای درست علامتهای سجاوندی در جمله این چنین است:
خداوند خواجۀ بزرگ، ولایت ما را در حمایت و حیاطت خود نگه­داشت.
جمله از زبان مردم لمغان است و به این معنی: «وزیر بزرگ، ولایت ما را در حمایت و محافظت خود حفظ کرد.»
گزینۀ 4 اشتباه واضحی ندارد.
73. گزینه­های 1 و3. (گزینهٔ اعلام­شده: 3) در گزینۀ 1، « ایشان خود بی­خاک مراغه کردندی» کنایه است و به معنای « بی­بهانه منظور خود را انجام می دادند، تا چه رسد به این که بهانه ای باشد» ( نقل از پاورقی چهارمقاله) و حتی اگر برگردان واژه به واژه را هم در نظر بگیریم یعنی : آنها بدون خاک هم در خاک می غلتیدند. «در خاک می غلتیدند» تنها برگردان فعل «مراغه کردندی» است و با توجه به این که در سه گزینۀ دیگر تمام جمله معنا شده نه فقط بخشی از آن، معنی این گزینه غلط است.
در گزینۀ سوم «منطمس» یعنی «محو شونده»، نه «ناقص».
74. گزینه­های 2 و 4. (گزینۀ اعلام­شده: 4) در گزینۀ دوم، «به خصمی یک جو جاودانه در دوزخ بماند» یعنی اگر گناهی به اندازۀ یک جو هم انجام داده باشد، آن گناه دشمنش می شود و او را جاودانه در دوزخ نگاه می­دارد.
در گزینۀ چهارم، «سرو غاتفر بدو بنده نوشتی» یعنی : «سرو غاتفر خود را بندۀ او می دانست» (دقیق­تر: در نامه ای که به اومی نوشت خود را بندۀ او خطاب می­کرد)
75. گزینۀ 2. مامون در مواجهه با پردۀ بسیار زیبا و فاخری که بر در سرای عروس آویخته بودند، این جمله را می گوید.
۷۶. گزینهٔ ۴. «گفت کابین را کنون ای ناتمام/ خوک‌رانی کن مرا سالی مدام» منطق‌الطیر به تصحیح صادق گوهرین، ص۷۹، بیت ۱۴۱۸.
۷۷. گزینهٔ۱. با توجه به کل داستان و توجه خاص به این ابیات ۱۱۹۶ـ۱۲۰۴ در ص ۶۸.
۷۸. گزینهٔ ۲. در این بیت معشوق حتی از آفتاب هم برتر و زیباتر دانسته شده است(تشبیه مرجّح)
۷۹. گزینهٔ 3. دهخدا در متن از ببری خان به عنوان عملهٔ خلوت یاد کرده بود. ببری خان حیوان دست­آموز ناصرالدین شاه بود. همچنین تعریض­هایی به رجال دولتی داشت. از کنایه زدن به بعضی از زنان نیز فروگذار نکرده بود. بنابراین پاسخ صحیح گزینه­ی سوم است. توجه کنید که عمله جمع عامل است و عمله­ی خلوت یعنی کارکنان خلوت پادشاه.
۸۰. گزینهٔ 2. سر نیفتادن کنایه از متوجه نشدن و سردر نیاوردن است.
۸۱. گزینهٔ 1. این جمله کنایه است از آگاه بودن به امری و سکوت اختیار کردن. در جمله ی دهخدا هم به همین معنی اشاره شده است. شاید در نگاه اول گزینه­ی چهارم هم درست به نظر برسد اما جمله ی دهخدا به معنی سکوت اختیار کردن است نه انکار کردن.
۸۲. گزینهٔ 3. دگنک به معنی چماق است.
۸۳. گزینهٔ 2. سایر گزینه­ها به یک مفهوم مشترک اشاره دارند: به من چه ربطی دارد؟ برای چه خودم را درگیر کنم؟ گزینهٔ دوم معنای کنایی ندارد و با سایر گزینه­ها متفاوت است.
۸۴. گزینهٔ ۲. بیت صورت سؤال در وصف بهار و شاداب شدن طبیعت است. گزینهٔ ۲ نیز چنین مضمونی دارد؛ امّا گزینه‌های دیگر: ۱) توصیف خزان؛ ۳) توصیف زمستان (رزمه: بقچه. بزّاز: پارچه‌فروش. ندّاف: پنبه‌زن. مفهوم بیت: بهار رنگارنگ رفت و زمستان سپیدرنگ آمد)؛ ۴) توصیف آب‌شدن برف (کاغذ تر و تازهٔ سفید) با تابش خورشید.
۸۵. گزینهٔ ۱. معنی بیت: چه بسیار دلهایی که ابتدا مانند سنگ و سندان [سخت] بودند، اما پس از آن، [رودکی] با شعر، مانند ابریشم [نرم و لطیف] کردشان.
۸۶. گزینهٔ ۴. بیت صورت سؤال و گزینه‌های ۱، ۲ و ۳، همگی دربارهٔ خود رودکی‌اند (که در جوانی شاد و دارا و زیبا بوده و در پیری اوضاعش نابسامان شده)، ولی گزینهٔ ۴ وصف زمانه است که هم خوبی‌ها را به بدی‌ها دگرگون می‌کند و هم برعکس.
۸۷. گزینهٔ ۴. معنی بیت: ظاهر زیبا و زیبایی ظاهری کعبهٔ خاکی مورد نظر و سبب اشتیاق ما در هنگام زیارت نیست، ما به زیبایی‌ای بزرگ‌تر می‌اندیشیم، آن معشوق [بسیاربسیار زیبای ما] کجاست؟
۸۸. گزینهٔ ۲. بیت­های پیش و پس همه عاشقانه­اند. اما این بیت کمی ابهام دارد و می­توان آن را به روزگار برگرداند. یعنی آن کسی که روز را به شب رساند و لاله را پرپر کرد، و دهان سوسن را (که نماد زبان­آوری است) پر از خاک کرد. (می­تواند کنایه از خفقان باشد)
۸۹. گزینهٔ ۳. معنی بیت: وقتی‌که این باد داغ کشنده می‌وزد و به جوانه می‌پیچد و آن را نابود می‌کند و حتی درخت‌های کهن را از ریشه می‌سوزاند، دیگر گل چه جایی دارد؟!
بنابراین، مفهوم «ناامیدی، شکست، دلتنگی، بی‌نشاطی» در آن دیده می‌شود. معنای اصلی طاقت، تاب و توان است. بی­طاقتی را به این معنی می­توان در بیت دید. (درخت و گل هیچیک تاب مقاوت در برابر سموم ندارند.) هرچند بی­طاقتی در عطف با ناشکیبایی این مفهوم را چندان به ذهن نمی­آورد. ظاهراً منظور طراحان محترم آن است که در این گزینه یکی از دو صفت مطرح­شده دور است و در گزینه­­ی 3 هر دو.
۹۰. گزینهٔ ۱. معنی بیت: بسیار شگفت است که این‌همه بلا و مصیبت به جان ما (عاشقان تو) ریخت، امّا عشق تو در دلمان کم نشد.
بنابراین، مفهوم بیت، «وفاداری عاشق به معشوق در هر شرایطی» است.
91. گزینۀ2. ضمیرِ کم (صیغۀ9، مخاطبین) باید با فعلی از همان صیغه (تقدرون) مطابقت کند.
92. گزینۀ4. سایرِ گزینه­ها بدین ترتیب تصحیح می­شود: 1: ألم یجدْک یتیماً فآوی (پس از حرفِ جحدِ «لم» فعلِ مضارع باید مجزوم گردد). 2: فأخذوا یسلبون المسافرین (مسافرین مفعولٌ­به است و اسمِ جمعِ مذکر سالم در حالتِ نصب با «یاء» می­آید). 3: احال الخلیفهٔ دعویً/الدعوی الی القاضی (اسمِ مقصور [=دعوی] اگر نکره باشد، در تمامیِ حالات تنوینِ فتح می­گیرد و در حالتِ معرفه است که حرکتی ندارد).
93. گزینۀ2. ضمیرِ «هو» برایِ تأکید آمده است.
94. گزینۀ4. سایرِ گزینه­ها بدین ترتیب تصحیح می­شود: 1: لیس العالمُ الاّ بحراً (خبرِ لیس منصوب است و مستثنی مفرّغ است). 2: کانتِ السیارهٔ تقترب منا (اسمِ کانِ مرفوع است). 3: المسلمُ یدعو الله (فعلِ ناقصِ واوی در صیغۀ 1 اعلالِ به اسکان دارد: دعا – یدعو)
95. گزینۀ2. تنصرُ جملۀ فعلیه­ای است که در توضیحِ ضمیرِ «ها» (=اسمِ معرفه) آمده است.
96. گزینۀ1. با خواندنِ متن نتیجه می­گیریم که «بیش از صد سال پیش، دستگاهِ تلفنی وجود نمی­داشت».
97. گزینۀ1. پس از حرفِ تعریفِ the باید یک اسم بیاید، پس گزینه­هایِ 2 و 3 چون صفت اند، حذف می­شوند. و از راهِ معنی در می­یابیم که پاسخِ درست گزینۀ 1 (depth=عمق) است. معنایِ عبارت، پس از پُر کردنِ جایِ خالی چنین است: عمقِ دریاچه چنان زیاد بود که نتوانستیم انتهایش را ببینیم.
98. گزینۀ3.poetry didactic به معنایِ شعرِ تعلیمی است. معنایِ گزینه­ها: 1: سرخوش کردن؛ 2: خطابه پرداختن؛ 3: درس دادن یا اندرز گفتن؛ 4: برانگیختن، تشویق کردن؛ پرسیده است: «نخستین هدفِ شعرِ تعلیمی چیست»؟ پاسخ گزینۀ 3 خواهد بود.
99. گزینۀ3. در متنِ پرسش آمده است: «برایِ داوری دربارۀ یک شعر، هم­چون هر اثرِ هنریِ دیگر، لازم است سه سؤالِ اصلی را بپرسیم....» تفصیلِ مطلب در منبع آمده است ولی بر پایۀ منطق نیز می­توان دانست که «چه قدر این شعر ساده است»؟ سؤالِ اصلی و اساسی برایِ نقدِ یک شعر نیست. سه پرسشِ دیگر همه دربارۀ هدفِ شعر است.
100. گزینۀ 4. در منبع آمده است که شعر را برایِ کسی از نزدیکانِ خود (هم­خانه، دوست و...) به صدایِ بلند بخوانید. ولی گزینۀ4 تنها خواندنِ شعر را توصیه می­کند.
 

Yalda.angel

New Member
ارسال ها
48
لایک ها
35
امتیاز
0
#2
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

منبع پاسخنامه ي تشريحي " سايت المپياد ادبي " هست!! يادم رفته بود

اگر دوستان اعتراضي دارن روي سوالا روش هاي قانوني براي اعتراض به كليد باشگاه هست

و من الله توفيق

 

sabdeyazdan

New Member
ارسال ها
338
لایک ها
750
امتیاز
0
#3
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

منبع پاسخنامه ي تشريحي " سايت المپياد ادبي " هست!! يادم رفته بود

اگر دوستان اعتراضي دارن روي سوالا روش هاي قانوني براي اعتراض به كليد باشگاه هست

و من الله توفيق

شرمنده...من منظورتون رو از "روی سوالا "نفهمیدم....یه توضیح میشه بدین که چه طور باید اعتراض کنیم؟؟؟
 

Yalda.angel

New Member
ارسال ها
48
لایک ها
35
امتیاز
0
#4
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

اول بايد از اعتراضتون مطمئن باشيد

براي همين من پاسخ ها رو گذاشتم

درياره ي روش كامل اعتراض ها هم بعد از مطمئن شدن همينجا اعلام مي كنم
 

mahboobeh

New Member
ارسال ها
21
لایک ها
6
امتیاز
0
#5
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

سوال 72 به وضوح مشخصه ک پاسخ گزینه ی 3 میشه ..
همچنین سوال 22 ک گزینه ی 1 درسته

 

kasra17

New Member
ارسال ها
44
لایک ها
38
امتیاز
0
#6
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

سوال 72 به وضوح مشخصه ک پاسخ گزینه ی 3 میشه ..
همچنین سوال 22 ک گزینه ی 1 درسته

کاملا موافقم....اما میدونید که باشگاه اصن کاری به این کلیدی که المپیاد ادبی داده ، نداره
 

mahboobeh

New Member
ارسال ها
21
لایک ها
6
امتیاز
0
#7
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

کاملا موافقم....اما میدونید که باشگاه اصن کاری به این کلیدی که المپیاد ادبی داده ، نداره
از بخت یاری ماست شاید... !
 

missy_zoe

New Member
ارسال ها
5
لایک ها
4
امتیاز
0
#8
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

حــآلا باید چیکار کنیم؟؟ درصد من با این پاسخ نامه زمین تا اسمون عوض میشه!
 

Yalda.angel

New Member
ارسال ها
48
لایک ها
35
امتیاز
0
#9
پاسخ : پاسخنامه ي پيشنهادي گروهي از مدال اوران المپياد ادبي سال هاي پيش >> تشريحي

حــآلا باید چیکار کنیم؟؟ درصد من با این پاسخ نامه زمین تا اسمون عوض میشه!

سلام

ملاك كليد باشگاهه متاسفانه!!! مرحله ي اول هم اعتراضاتي شد ولي توجهي نشد حالا اين مرحله هم مسئولا تلاششونو مي كنن
 
بالا