پرسش از تمرینات کتاب شیمی دوازدهم

zahrazakeri

New Member
ارسال ها
1
لایک ها
0
امتیاز
1
#1
سلام دوستان در تمرینات آخر فصل شیمی دوازدهم چاپ جدید (99ـ98) تمرین جدید 10 اضافه شده که پاسخشو جایی پیدا نکردم "صفحه 64 شیمی 3"
لطفا راهنمایی کنید;)

عنوان سوال : شیمی دان ها در برخی سلولهای الکتروشیمیایی برای انجام واکنش اکسایش ـ کاهش از نور بهره می برند و آنها را سلول نور الکتروشیمیایی می نامند در نمونه ای از آنها که برای تهیه گاز هیدروژن از آب به کار می رود ، نیم واکنش های زیر انجام می شود:

(و در اینجا از نیم واکنش های سلول نور الکتروشیمیایی نام برده شده : )

(SiO2 + 4H+ + 4e -------> Si +2 H2O_________(E0= -0/84
(2H2O + 2e -------> H2 + 2OH-_________ (E0= -0/83


و در پرسش (الف) گفته شده آند و کاتد را مشخص emf سلول رو حساب کنید

خب در نیم واکنش اول Si انگار 4 درجه کاهش داشته اما عدد اکسایش H و O که تغییر نکرده (هیدروژن 1 بار مثبت بوده و در سمت فراورده عدد اکسایش باز 1 به دست میاد و اکسیژن در دو طرف 2- هست)
در نیم واکنش دوم هم هیدروژن در یک گونه (نسبت به H2 ) یک درجه کاهش داشته اما اکسیژن همچنان ثابته ، پس در این صورت باید بگیم در واکنش اول Si و در واکنش دوم H کاتد هستند و آند وجود ندارد؟ (ضمنا در هر دو الکترون گرفتن که باز نشون دهنده نیم واکنش کاهش هست)
و با توجه به اینکه ممکن نیست نیم واکنش های اکسایش و کاهش هرکدوم به تنهایی وجود داشته باشن در اینجا تکلیف آند دقیقا چیه؟ و اینکه واکنش کلی به چه صورت هست ؟

همچنین در پرسش (ب) گفته شده : " یافته های تجربی نشان می دهند که افزون بر emf ، بازده و سرعت انجام واکنش در این سلول پایین است ، با این توصیف چرا برخی استفاده از آنها را برای تهیه گاز هیدروژن توصیه می کنند؟ " لطفا اگر پاسخ این مورد رو هم میدونید اشاره کنید...
باتشکر:)
 
آخرین ویرایش
بالا