چند درصد زدین؟؟؟کف چنده به نظرتون؟؟؟

وضعیت
موضوع بسته شده است.
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا