المپیاد کامپیوتر

نوزدهمین المپیاد کامپیوتر

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص نوزدهمین المپیاد کامپیوتر در سال تحصیلی 88-87
موضوع ها
6
ارسال ها
105
موضوع ها
6
ارسال ها
105

بيستمين المپياد كامپيوتر

المپياد سال 89-88
موضوع ها
8
ارسال ها
301
موضوع ها
8
ارسال ها
301

بیست و یکمین المپیاد کامپیوتر

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص بیست و یکمین المپیاد کامپیوتر در سال تحصیلی 90 - 89
موضوع ها
11
ارسال ها
566
موضوع ها
11
ارسال ها
566

بیست و دومین المپیاد کامپیوتر

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد کامپیوتر زمستان 1390 و بهار 1391
موضوع ها
13
ارسال ها
539
موضوع ها
13
ارسال ها
539

بیست و سومین المپیاد کامپیوتر

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد کامپیوتر زمستان 1391 و بهار 1392
موضوع ها
9
ارسال ها
795
موضوع ها
9
ارسال ها
795

بیست و چهارمین الم‍پیاد کامپیوتر 93-1392

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد کامپیوتر زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳
موضوع ها
13
ارسال ها
391
موضوع ها
13
ارسال ها
391

بانک ایده های ناب کامپیوتر

سوالات جدید و دیده نشده ای که برای مسابقه بانک ایده های ناب در بخش کامپیوتر طراحی شده اند.
موضوع ها
4
ارسال ها
11
موضوع ها
4
ارسال ها
11
پاسخ ها
3
بازدیدها
725
پاسخ ها
8
بازدیدها
1,511
پاسخ ها
4
بازدیدها
1,019
بالا