نتایح جستجو

 1. sara_voroojak100

  دو تا سوال از فصل یک شیمی دو

  پاسخ : دو تا سوال از فصل یک شیمی دو شنیدم اینو راجع به سوال اول اما درستیشو نمی دونم که یه روز دموکریت هی فک کرده که من یه سیب و چه قد می تونم ریز کنم هی ریز کنم هی ریز کنم تا کجا این کار ادامه داره؟ بعد گفته که هتمن باید در یه نقته ای متوقف شه این امل هتا اگه ابزارم برای این ریز کردن کامل کامل...
 2. sara_voroojak100

  ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <---

  پاسخ : ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <--- من می نویسم املا "بلدم" نه بلد "نسیم" منزورمه این چیزارو امدی قلت می نویسم من تایپ راه هل تشریهیو بلد نیسم :(
 3. sara_voroojak100

  ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <---

  پاسخ : ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <--- الان ما راه تشریهی میخای یا تستی؟ (املا بلدم)
 4. sara_voroojak100

  رتبه های کنکور 1391

  پاسخ : رتبه های کنکور 1391 در صدام که اسلن یادم نیس نتها عددی که یادمه رتبه منتقه: 18 المپیادم مرهله 1 قبولیدم ....شیمی.....:دی املا هم بلدم
 5. sara_voroojak100

  ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <---

  پاسخ : ---> ( ماراتن استوکیومتری : StOiChiOmEtRy) <--- خب راهش یه چن تا تناسب سادس!! الف) اول تفاوت "مجموع جرم یه مول باریم و یه مول کریپتون" رو با "جرم یه مول اورانیم " هساب می کنیم می شه 5.06*10pow -3 اون وخت از فرمول انرژی معادل این جرمو هساب می کنیم هالا 235.001326 گرم ارانیو ان قد انرژی...
 6. sara_voroojak100

  شیمی 3 مبتکران،بهمن بازرگانی

  پاسخ : شیمی 3 مبتکران،بهمن بازرگانی این 2 جلد بودن چاپ جدید این شکلیه در مهشر (املا بادم) بودناین کتاب شک نکنید اگه شیمی دبیرستان و کنکور میخاد این کتاب تا 100 همراه می ده و شیمیتون تزمینه (بازم املا بلدم)
 7. sara_voroojak100

  منابع المپیاد شیمی...مرحله اول و دوم و تابستانی

  پاسخ : منابع المپیاد شیمی...مرحله اول و دوم و تابستانی ببخشید ها اما شیمی آلی فقت بروس...گم نامه اما مهشرههههه
 8. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی خواهش می کنم ایجاد اقتشاش نکنید یه شخس آشنا به یکی از مدرسین باشگاه زنگ زد و ایشون گفتن اسلن این تور نیست
 9. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی اون تری پپتیده نمره نمی گیره مگه این که قسمت اول رو که تعداد رو خاسه بود (1 نمره) و اون دو مورد قبلی نسف نمره رو می گیرن (اون جوری که من دیدم)
 10. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی تری پپتید ها رو می گن پت
 11. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی راس می گه عمو جون این جا باید مشخس کنی سوالو بد بهس کنی
 12. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی در پست بعدی مشخس شد :دی شرمنده به خاتر کژ تابی
 13. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی بله اگه می خاسی با اون اتلاعات بکشی 8 تایی نمی شد اما فک کنم قلت بود و هزفه
 14. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی بله همین توره
 15. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی سورت سوال یک منفی بود و اهتمالن هزف می شه
 16. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی تو یه تاپیک دیگه سورتشو گزاشتن شاید هم تو همین تاپیک!!!!!!!!!!!
 17. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی سدیم نیترات می شده زاهرن
 18. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی آره دیگه چن دما 25 بود و آب مایع تولید می شد و مل گازی کم می شه و فشار هم در پی اون....
 19. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی دوست عزیزم در سد که نمی تونه یه عددی با یه توان بزرگ 10 باشه در سد باید بین 0 تا 100 باشه شما تاثیر ندادی که 1 دبای واهدش با بقیه متفاوت بود اونم باید زرب می کردی
 20. sara_voroojak100

  بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی

  پاسخ : بررسی مرحله دوم بیست و یکمین المپیاد شیمی خب زریب وانت هف تعریف شده برای پیش بینی انهراف مواد از تفکیک کامل مسلن ماده ای مسل FeCl3 در سورت تفکیک کامل 4 زره تولید می کنه اما در هقیقت این تور نیست مسلن تفکیک اول و دوم کامله اما سومی نه برای همین تعداد زرات رو کم تر در نزر می گیریم (مسلن 3.5)
بالا