فیتیلستان آیریسک

 1. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (9) - 19 دی 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، نهمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (26 دی) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در...
 2. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (6) - 12 دی 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، ششمین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (19 دی) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 3. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (8) - 12 دی 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، هشتمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (19 دی) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در...
 4. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (7) - 28 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، هفتمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (5 دی) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 5. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (6) - 21 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، ششمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (28 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 6. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (5) - 14 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، پنجمین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (21 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 7. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (5) - 14 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، پنجمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (21 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 8. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (4) - 7 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، چهارمین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (14 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 9. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (4) - 7 آذر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، چهارمین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (14 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی...
 10. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (3) - 30 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، سومین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (7 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 11. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (3) - 30 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، سومین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (7 آذر) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 12. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (2) - 23 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، دومین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (30 آبان) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 13. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (2) - 23 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، دومین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (30 آبان) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 14. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان فیزیک (1) - 16 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، اولین مسابقه‌ی فیتیلستان فیزیک از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (23 آبان) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 15. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان ریاضی (1) - 16 آبان 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، اولین مسابقه‌ی فیتیلستان ریاضی از امروز آغاز شده و تا صبح جمعه‌ی هفته‌ی آینده (23 آبان) ادامه دارد. برای آشنایی با مسابقه و جوایز آن به اینجا بروید. در این دور از مسابقه هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک...
 16. M

  نظریه اعداد مریم میرزاخانی

  سلام.من تازه کتاب نظریه اعداد خانم مریم میرزاخانی را خریداری کردم و در همان صفحه دوم به مشکل برخوردم.سوالم هم از انهایی که این کتاب را دارند.یکی اینکه در مسئله3.1 صفحه دوم گفته چون 2a-3b بر 11 بخش پذیر است از قضیه 2.1(ب) که در همان صفحه دوم اثباتش کرده پس 5(2a-3b) بر 11 بخش پذیر است.من هر کاری...
 17. IRYSC-team

  ▬ فیتیلستان شیمی، 13 تیر 1393 ▬

  سلام دوستان گرامی، اولین مسابقه‌ی فیتیلستان شیمی امروز از ساعت 10 تا 18 برگزار خواهد شد. برای آشنایی با مسابقه به اینجا بروید. هر کاربر فقط یک بار می‌تواند پاسخ سوال داده شده را در ادامه‌ی تاپیک بنویسد و در پایان مسابقه همه‌ی جواب‌ها به همراه امتیازهای تعلق گرفته به آن‌ها منتشر خواهد شد. سوال...
بالا