برندگان اولین دوره‌ فیتیلستان شیمی (13 تیر تا 14 شهریور 93)

khalina

مدیر آیریسک
ارسال ها
2,082
لایک ها
6,497
امتیاز
113
#1
سلام دوستان گرامی،
اولین دوره از مسابقات فیتیلستان شیمی برگزار شد و نفرات برگزیده و امتیازات کسب شده توسط آن‌ها در هر هفته، در جدول زیر آورده شده است:


[TABLE="class: grid, width: 941, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]رتبه[/TD]
[TD="align: center"]شرکت‌کننده[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 1[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 2[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 3[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 4[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 5[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 6[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 7[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 8[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 9[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 10[/TD]
[TD="align: center"]مجموع امتیاز[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD="align: center"]kouchak[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]80[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]380[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]mohamad_javad[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]200[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD="align: center"]yashar2013[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]20[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]60[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]190[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD="align: center"]chimica[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]70[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]170[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]Helena.R[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD="align: center"]ali761[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7
[/TD]
[TD="align: center"]فهیمه H[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]sajjadp[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
پاسخ‌های دیگر دوستان فاقد امتیاز بوده و امیدواریم در دوره‌های آینده ایشان را نیز در جمع برگزیدگان مسابقه ببینیم. شرکت در مسابقات فیتیلستان برای همه آزاد و رایگان است. برای آشنایی با این مسابقه و جوایز آن به اینجا مراجعه کنید.

موفق و پیروز باشید

 
آخرین ویرایش توسط مدیر
بالا