برندگان دومین دوره‌ فیتیلستان شیمی (21 شهریور تا 23 آبان 93)

IRYSC-team

مدیر آیریسک
ارسال ها
350
لایک ها
683
امتیاز
93
#1
سلام دوستان گرامی،
دومین دوره از مسابقات فیتیلستان شیمی برگزار شد و نفرات برگزیده و امتیازات کسب شده توسط آن‌ها در هر هفته، در جدول زیر آورده شده است:


[TABLE="class: grid, width: 850, align: center"]
[TR]
[TD="align: center"]رتبه
[/TD]
[TD]شرکت‌کننده[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 11
[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 12[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 13[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 14[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 15[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 16[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 17[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 18[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 19[/TD]
[TD="align: center"]مسابقه 20[/TD]
[TD="align: center"]مجموع امتیاز[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]1
[/TD]
[TD]kouchak[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]70[/TD]
[TD="align: center"]70[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]65[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]80[/TD]
[TD="align: center"]85[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]575[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD]بهشاد[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]60[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]3[/TD]
[TD]princeton girl[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]65[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]260
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]4[/TD]
[TD]elahe.sl[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]235[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD]chemiogirl[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]190[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6[/TD]
[TD]NAJAGM[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]95[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]80[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]175[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]6
[/TD]
[TD]Mobina.F[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]75[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]100[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]175[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD]alirezabarouh[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]50[/TD]
[TD="align: center"]85[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]135[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD]F.rezaei[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0
[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]8[/TD]
[TD]reyhane_hsi[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[TD="align: center"]40[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]AHZolfaghari[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]ali761[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0
[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD]alimpfard[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]10[/TD]
[/TR]
[/TABLE]پاسخ‌های دیگر دوستان فاقد امتیاز بوده و امیدواریم در دوره‌های آینده ایشان را نیز در جمع برگزیدگان مسابقه ببینیم. شرکت در مسابقات فیتیلستان برای همه آزاد و رایگان است. برای آشنایی با این مسابقه و جوایز آن به اینجا مراجعه کنید. با سه نفر برتر این مسابقه برای ارسال جوایز ایشان، از طریق پیغام‌های خصوصی مکاتبه خواهد شد.

موفق و پیروز باشید

 
بالا