المپیاد فیزیک

سوالات عمومی المپیاد فیزیک

سوالات عمومی برگزاری و برنامه‌ریزی المپیاد فیزیک که به دوره‌ی خاصی مربوط نیست.
موضوع ها
16
ارسال ها
159
موضوع ها
16
ارسال ها
159

بیست و دومین المپیاد فیزیک

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص بیست و یکمین المپیاد فیزیک در سال تحصیلی 88-87
موضوع ها
23
ارسال ها
410
موضوع ها
23
ارسال ها
410

بیست و چهارمین المپیاد فیزیک

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص بیست و چهارمین المپیاد فیزیک در سال تحصیلی 90 - 89
موضوع ها
99
ارسال ها
2,416
موضوع ها
99
ارسال ها
2,416

بیست و پنجمین المپیاد فیزیک

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان 1390 و بهار 1391
موضوع ها
37
ارسال ها
1,082
موضوع ها
37
ارسال ها
1,082

بیست و ششمین المپیاد فیزیک

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان 1391 و بهار 1392
موضوع ها
32
ارسال ها
980
موضوع ها
32
ارسال ها
980

بیست و هفتمین المپیاد فیزیک 93-1392

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳
موضوع ها
16
ارسال ها
684
موضوع ها
16
ارسال ها
684

بیست و هشتمین المپیاد فیزیک 94-1393

موضوع ها
11
ارسال ها
343
موضوع ها
11
ارسال ها
343

بیست و نهمین المپیاد فیزیک 95-1394

موضوع ها
4
ارسال ها
205
موضوع ها
4
ارسال ها
205

سی و دومین المپیاد فیزیک 98-1397

بررسی سوالات آزمون‌های المپیاد فیزیک سال 1397 و 1398
موضوع ها
1
ارسال ها
6
موضوع ها
1
ارسال ها
6

المپیادهای آزمایشی فیزیک

موضوع ها
25
ارسال ها
229
موضوع ها
25
ارسال ها
229

بانک ایده‌های ناب فیزیک

سوالات جدید و دیده نشده ای که برای مسابقه بانک ایده های ناب در بخش فیزیک طراحی شده اند.
موضوع ها
13
ارسال ها
120
موضوع ها
13
ارسال ها
120
پاسخ ها
25
بازدیدها
3,282
پاسخ ها
1
بازدیدها
730
پاسخ ها
2
بازدیدها
967
پاسخ ها
3
بازدیدها
922
پاسخ ها
19
بازدیدها
1,812
  • قفل شده
پاسخ ها
4
بازدیدها
1,155
بالا