المپیاد فیزیک

سوالات عمومی المپیاد فیزیک

سوالات عمومی برگزاری و برنامه‌ریزی المپیاد فیزیک که به دوره‌ی خاصی مربوط نیست.
موضوع ها
16
ارسال ها
159
موضوع ها
16
ارسال ها
159

بیست و دومین المپیاد فیزیک

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص بیست و یکمین المپیاد فیزیک در سال تحصیلی 88-87
موضوع ها
23
ارسال ها
410
موضوع ها
23
ارسال ها
410

بیست و چهارمین المپیاد فیزیک

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص بیست و چهارمین المپیاد فیزیک در سال تحصیلی 90 - 89
موضوع ها
99
ارسال ها
2,416
موضوع ها
99
ارسال ها
2,416

بیست و پنجمین المپیاد فیزیک

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان 1390 و بهار 1391
موضوع ها
37
ارسال ها
1,082
موضوع ها
37
ارسال ها
1,082

بیست و ششمین المپیاد فیزیک

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان 1391 و بهار 1392
موضوع ها
32
ارسال ها
980
موضوع ها
32
ارسال ها
980

بیست و هفتمین المپیاد فیزیک 93-1392

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد فیزیک زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳
موضوع ها
16
ارسال ها
684
موضوع ها
16
ارسال ها
684

بیست و هشتمین المپیاد فیزیک 94-1393

موضوع ها
11
ارسال ها
343
موضوع ها
11
ارسال ها
343

بیست و نهمین المپیاد فیزیک 95-1394

موضوع ها
4
ارسال ها
205
موضوع ها
4
ارسال ها
205

سی و دومین المپیاد فیزیک 98-1397

بررسی سوالات آزمون‌های المپیاد فیزیک سال 1397 و 1398
موضوع ها
1
ارسال ها
6
موضوع ها
1
ارسال ها
6

المپیادهای آزمایشی فیزیک

موضوع ها
25
ارسال ها
229
موضوع ها
25
ارسال ها
229

بانک ایده‌های ناب فیزیک

سوالات جدید و دیده نشده ای که برای مسابقه بانک ایده های ناب در بخش فیزیک طراحی شده اند.
موضوع ها
13
ارسال ها
120
موضوع ها
13
ارسال ها
120