مطالب عمومی کنکور کارشناسی

بحث و تبادل نظر در خصوص کنکور کارشناسی و ورود به دانشگاه

ریاضی‌فیزیک

انجمن تخصصی کنکوری‌های گرایش ریاضی‌فیزیک
موضوع ها
42
ارسال ها
715
موضوع ها
42
ارسال ها
715

علوم تجربی

انجمن تخصصی کنکوری‌های گرایش علوم تجربی
موضوع ها
39
ارسال ها
1,298
موضوع ها
39
ارسال ها
1,298

علوم انسانی

انجمن تخصصی کنکوری‌های گرایش علوم انسانی
موضوع ها
15
ارسال ها
42
موضوع ها
15
ارسال ها
42

زبان‌های خارجی

انجمن تخصصی کنکوری‌های گرایش زبان‌های خارجی
موضوع ها
4
ارسال ها
14
موضوع ها
4
ارسال ها
14

هنر

انجمن تخصصی کنکوری‌های گرایش هنر
موضوع ها
2
ارسال ها
2
موضوع ها
2
ارسال ها
2

اخبار کنکوری

اخبار کنکور ، آخرین اطلاعیه های کنکوری
موضوع ها
75
ارسال ها
906
موضوع ها
75
ارسال ها
906

مشاوره درسي

موضوع ها
78
ارسال ها
1,255
موضوع ها
78
ارسال ها
1,255

مشاوره انگيزشي

موضوع ها
44
ارسال ها
683
موضوع ها
44
ارسال ها
683

کتاب های کنکور

بحث در خصوص کتاب های مناسب کنکور
موضوع ها
63
ارسال ها
1,096
موضوع ها
63
ارسال ها
1,096

تجربیات کنکوری

حرف زدن از تجربیات کنکوری
موضوع ها
69
ارسال ها
9,072
موضوع ها
69
ارسال ها
9,072

راهنمایی و مشاوره کنکور

راهنمایی و مشاوره ی کنکوری
موضوع ها
100
ارسال ها
1,038
موضوع ها
100
ارسال ها
1,038

مشاوره انتخاب رشته و دانشگاه

چه رشته ای در چه دانشگاهی بخوانیم؟ تجربیات دانشجویان و پرسش و پاسخ دانش آموزان
موضوع ها
97
ارسال ها
781
موضوع ها
97
ارسال ها
781

سوالات درسی

موضوع ها
19
ارسال ها
271
موضوع ها
19
ارسال ها
271
پاسخ ها
31
بازدیدها
7,598
پاسخ ها
2
بازدیدها
1,312
پاسخ ها
11
بازدیدها
1,414
پاسخ ها
2
بازدیدها
796
پاسخ ها
6
بازدیدها
2,061
پاسخ ها
1
بازدیدها
669
بالا