المپیاد زیست شناسی

دوازدهمین المپیاد زیست شناسی

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص دوازدهمین المپیاد زیست شناسی در سال تحصیلی 88-87
موضوع ها
4
ارسال ها
123
موضوع ها
4
ارسال ها
123

سيزدهمين المپياد زيست شناسي

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص دوازدهمین المپیاد زیست شناسی در سال تحصیلی 88-89
موضوع ها
3
ارسال ها
175
موضوع ها
3
ارسال ها
175

چهاردهمین المپیاد زیست شناسی

نقد و بررسی و تبادل نظر در خصوص چهاردهمین المپیاد زیست شناسی در سال تحصیلی 90 - 89
موضوع ها
10
ارسال ها
318
موضوع ها
10
ارسال ها
318

پانزدهمین المپیاد زیست شناسی

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد زیست شناسی زمستان 1390 و بهار 1391
موضوع ها
27
ارسال ها
1,057
موضوع ها
27
ارسال ها
1,057

شانزدهمین المپیاد زیست شناسی

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد زیست شناسی زمستان 1391 و بهار 1392
موضوع ها
26
ارسال ها
3,152
موضوع ها
26
ارسال ها
3,152

هفدهمین المپیاد زیست شناسی 93-1392

مباحث، منابع، سوالات، بخشنامه ها و بررسی آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد زیست شناسی زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳
موضوع ها
39
ارسال ها
3,154
موضوع ها
39
ارسال ها
3,154

هجدهمین المپیاد زیست شناسی 94-1393

موضوع ها
38
ارسال ها
5,394
موضوع ها
38
ارسال ها
5,394

بیست و دومین المپیاد زیست شناسی 98-1397

بحث و گفتگوی دانش‌آموزی در مورد آزمون مرحله اول و مرحله دوم المپیاد زیست شناسی در سال تحصیلی 98-1397
موضوع ها
1
ارسال ها
133
موضوع ها
1
ارسال ها
133

المپیادهای آزمایشی زیست شناسی

موضوع ها
30
ارسال ها
251
موضوع ها
30
ارسال ها
251

بیست و سومین المپیاد زیست‌شناسی 99-1398

بررسی سؤالات و موضوعات المپیاد زیست‌شناسی سال تحصیلی 99-1398
موضوع ها
1
ارسال ها
2
موضوع ها
1
ارسال ها
2

بانک ایده های ناب زیست شناسی

سوالات جدید و دیده نشده ای که برای مسابقه بانک ایده های ناب در بخش زیست شناسی طراحی شده اند.
موضوع ها
29
ارسال ها
447
موضوع ها
29
ارسال ها
447
پاسخ ها
0
بازدیدها
128
پاسخ ها
2
بازدیدها
714
پاسخ ها
2
بازدیدها
852
پاسخ ها
2
بازدیدها
845
بالا